Fælleshuset

Fælleshuset kan lejes fredag, lørdag eller søndag, og kan kun lejes af afdelingens beboere, og lejeren skal selv deltage i festen. Hvis man ønsker det, kan man leje huset til dækning af bord samt evt. lettere madlavning samt aflevering af diverse varer dagen før lejemålet fra kl. 19.00. Denne mulighed er kun til stede hvis huset ikke er lejet ud. (Dette gælder dog ikke torsdag aften). De seneste og gældende regler kan altid findes på Civicas hjemmeside her.

Procedure ved leje af fælleshus eller gæsteværelse

Hvis du ønsker at spørge ind til eller vil leje fælleshuset til fester mv., skal du henvende dig på onsdage mellem kl. 18.30 og 19.00 på kontoret i fælleshuset. Det er derfor kun på dette tidspunkt, at der kan indgås lejeaftale, og der vil være et medlem fra afdelingsbestyrelsen, som sidder klar til at indgå lejeaftalen og vise dig lokalerne.

Vedr. gæsteværelset kan ejendomsmesteren kontaktes ved akut behov for leje.

Fælleshuset kan findes på kortet for neden og har adressen:

Fælleshuset
Hjulets Kvarter 318
5220 Odense Sø
Danmark

Priser

Lejen betales senest 4 uger før udlejningen. Ved reservation af lokale betales et depositum på 500,- kr. Aftalen er først gældende når depositum er betalt. Depositum refunderes ikke ved afbestilling eller ændring af lejemålet.

Lille sal 600,- kr. + depositum
Begge sale 1000,- kr. + depositum
Gæsteværelse 150 kr. pr. døgn
Lille sal søndage (3-4 timer) * 150 kr. + depositum
Depositum 500,- kr.

 * På søndage kan den lille sal lejes for 150 kr. til familiefødselsdage i 3-4 timer på særlige vilkår.

Regler

Adgang til fælleshuset

Du skal bruge din vaskekortsbrik for at komme ind i Fælleshuset. Brikken kan kun bruges i det tidsrum man har lejet fælleshuset.

Lejemålets varighed

Fra klokken 09.00 – 02.00. Fredag dog først fra klokken 11.00

Rygning

Rygning er ikke tilladt i fælleshuset.

Rengøring, oprydning

Du skal rengøre Fælleshuset efter brug. Det betyder at lokalerne skal stå klar til den næste lejer, når du forlader det. Tænk på at det måske er din nabo eller en anden beboer som du kender, der skal bruge lokalerne.

 • Alle gulve skal fejes og vaskes – således at der er pænt og rent til den næste lejer.
 • (der kommer nemlig ikke yderligere rengøring).
 • Glas, porcelæn og bestik skal aftørres inden det sættes på plads på de rigtige hylder.
 • Borde og stole rengøres og køres i depot – undgå venligst at kure borde og stole på gulvet.
 • Borde skal stables med max. 8 borde på en vogn.
 • Det er ikke tilladt at sætte tape under bordene. Hvis man gør det, vil det blive betragtet som mangelfuld rengøring.
 • Toiletter skal rengøres
 • Køleskabe skal aftørres.
 • Ovne skal rengøres
 • Opvaskemaskinen skal rengøres
 • Alt affald skal genbrugssorteres i skuret foran fælleshuset, og restaffald skal i de blå poser og lægges i den nedgravede affaldsbeholder.

Rengøringsartikler findes i skabet ved siden af musikanlægget, hvor der også hænger en rengøringsvejledning. Her forefindes der også plastposer til toiletter og affaldsspande.

Husk selv at medbringe: viskestykker, karklude, toiletpapir og knive til kød.

Mangelfuld rengøring afregnes med 400 kr./time + evt. Udkald.

Støj

Dørene SKAL holdes lukket af hensyn til naboerne. Brug i stedet ventilationsanlægget for frisk luft. Støjende adfærd udendørs skal undgås. Musikken skal anvendes under hensyntagen til naboerne og skal senest ophøre kl. 02.00.

Når der spilles musik skal du tænke på, at der bor beboere lige ved siden af Fælleshuset. Dem skal du tage særligt hensyn til når du spiller musik og ved udendørshold.

Depositum

Tilbagebetales senest 8 dage efter lejemålet, efter fradrag for evt. misligholdelse, m.v. Depositum afregnes ved det bliver lagt i lånerens postkasse.

Evt. henvendelse vedr. depositum kan ske til Gerda Jensen 332A.

Yderligere oplysninger

Opstår der alvorlige problemer kontaktes Flemming Jensen 334A tlf. 66154202 eller en anden fra afdelingsbestyrelsen.(se opslagstavlen udenfor).

Oplysning om evt. mangler og forslag modtages gerne. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til varmemesteren i åbningstiden.

Vær venligst opmærksom på, at Fælleshuset skal afleveres rengjort og pænt således, at den næste lejer kan begynde at stille an til sin fest, og vær også opmærksom på at der bor mennesker helt tæt op til Fælleshuset.