Fælleshuset

Fælleshuset kan lejes fredag, lørdag eller søndag, og kan kun lejes af afdelingens beboere, og lejeren skal selv deltage i festen. Hvis man ønsker det, kan man leje huset til dækning af bord samt evt. lettere madlavning samt aflevering af diverse varer dagen før lejemålet fra kl. 19.00. Denne mulighed er kun til stede hvis huset ikke er lejet ud. (Dette gælder dog ikke torsdag aften). De seneste og gældende regler kan altid findes på Civicas hjemmeside her.

Procedure ved leje af fælleshus eller gæsteværelse

Hvis du ønsker at spørge ind til eller vil leje fælleshuset til fester mv., skal du henvende dig på onsdage mellem kl. 18.30 og 19.00 på kontoret i fælleshuset. Det er derfor kun på dette tidspunkt, at der kan indgås lejeaftale, og der vil være et medlem fra afdelingsbestyrelsen, som sidder klar til at indgå lejeaftalen og vise dig lokalerne.

Fælleshuset har adressen:Fælleshuset
Hjulets Kvarter 318
5220 Odense Sø
Danmark

Priser

Hele huset 2 dage: 1500 kr.
( man skal selv gøre rent, men ikke vaske gulv)

 

Hele huset 1 dag: 1100 kr.
( man skal selv gøre rent, men ikke vaske gulv)

 

Lille sal 1 dag:  600 kr.
( man skal selv gøre rent, men ikke vaske gulv)

 

Lille sal 2 dage: 1100 kr.
(( man skal selv gøre rent, men ikke vaske gulv)

 

Hvis huset ikke er udlejet en uge før lejemålet, vil man som hidtil kunne få nogle timer dagen før til at dække op – pris 200 kr.

 

Fødselsdage – Hvis ikke huset er udlejet 4 uger før lejemålet kan den lille sal lejes for 200 kr. – NB! Man skal selv gøre rent og vaske gulv.

 

DEPOSITUM FOR LEJE AF FÆLLESHUSET: 500 kr.
Lejemålet er først gældende når depositum er betalt.
Lejen skal betales senest 4 uger før udlejningen.
 

Gæsteværelse 200 kr. pr. dag
( man skal selv gøre rent og vaske gulv)

 

 

 

Regler

Adgang til fælleshuset

Du skal bruge din vaskekortsbrik for at komme ind i Fælleshuset. Brikken kan kun bruges i det tidsrum man har lejet fælleshuset.

Lejemålets varighed

Fra klokken 09.00 – 02.00. Fredag dog først fra klokken 11.00

Rygning

Rygning er ikke tilladt i fælleshuset.

Rengøring, oprydning

Du skal rengøre Fælleshuset efter brug. Der skal ikke vaskes gulv, men gulvene skal fejes. Tænk på at det måske er din nabo eller en anden beboer som du kender, der skal bruge lokalerne.

  • Alle gulve skal fejes,  således at der er klar til gulvvask.
  • Glas, porcelæn og bestik skal aftørres inden det sættes på plads på de rigtige hylder.
  • Borde og stole rengøres og køres i depot – undgå venligst at kure borde og stole på gulvet.
  • Borde skal stables med max. 8 borde på en vogn.
  • Det er ikke tilladt at sætte tape under bordene. Hvis man gør det, vil det blive betragtet som mangelfuld rengøring.
  • Toiletter skal rengøres, og der skal sættes nye poser isættes.
  • Køleskabe skal aftørres.
  • Ovne skal rengøres
  • Opvaskemaskinen skal tømmes for vand og rengøres.
  • Alt affald skal genbrugssorteres i skuret foran fælleshuset, og restaffald skal i de blå poser og lægges i den nedgravede affaldsbeholder.

Rengøringsartikler findes i skabet ved siden af musikanlægget, hvor der også hænger en rengøringsvejledning. Her forefindes der også plastposer til toiletter og affaldsspande.

Husk selv at medbringe: viskestykker, karklude, toiletpapir og knive til kød.

Mangelfuld rengøring afregnes med 400 kr./time + evt. Udkald.

Støj

Dørene SKAL holdes lukket af hensyn til naboerne. Brug i stedet ventilationsanlægget for frisk luft. Støjende adfærd udendørs skal undgås. Musikken skal anvendes under hensyntagen til naboerne og skal senest ophøre kl. 02.00.

Når der spilles musik skal du tænke på, at der bor beboere lige ved siden af Fælleshuset. Dem skal du tage særligt hensyn til når du spiller musik og ved udendørshold.

Depositum

Tilbagebetales senest 8 dage efter lejemålet, efter fradrag for evt. misligholdelse, m.v. Depositum afregnes ved det bliver lagt i lejerens postkasse.

Evt. henvendelse vedr. depositum kan ske til Gerda Jensen 332A.

Yderligere oplysninger

Opstår der alvorlige problemer kontaktes Flemming Jensen 334A tlf. 66154202 eller en anden fra afdelingsbestyrelsen.(se opslagstavlen udenfor).

Oplysning om evt. mangler og forslag modtages gerne. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til varmemesteren i åbningstiden.