Dato og tid

8. Oktober 2017 kl. 17:00

Tilstede

Afdelingsbestyrelse: Person 1, Person 2
Øvrige: Person 3, Person 4
Afbud: Person 5

1. Valg af referent

 

2. Godkendelse af dagsorden

 

3. Godkendelse af referatet fra [DATO]

 

4. [EMNE 4]

 

5. Eventuelt

 

 

Slut kl. [TID]

Næste afdelingsbestyrelsesmøde er [DATO OG TID]

Referat v/[REFERENT]